คำสั่ง Show Desktop

ให้ Copy คำสั่งด้านล่างนี้ ไปใส่ในช่อง Command ที่เราสราง Short Cut จ๊ะ

 

explorer.exe shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}

 

 

 

(หมายเหตุ file ในคอมพิวเตอร์เรา ที่ เก็บ รูป Icon อยู่ที่ –> C:\Windows\System32\shell32.dll)