5 มกราคม 2565 –> หนังสือแจ้งเลื่อนการอบรม ช่วงหลังปีใหม่ เดือนมกราคม 2565