วิธีตรวจสอบ ปริมาณการใช้งาน 3G , 4G แต่ละเครือข่ายมือถือ

 

ระบบ True (รายเดือน , เติมเงิน) กด *900# โทร.ออก


ระบบ DTAC รายเดือน กด *121*6# โทร.ออก

ระบบ DTAC เติมเงิน กด *101*1# โทร.ออก


ระบบ AIS รายเดือน กด *121*22# โทร.ออก

ระบบ AIS เติมเงิน กด *121*32# โทร.ออก


ระบบ CAT กด *2000 โทร.ออก (สอบถามจากระบบอัตโนมัติ)